Viande et Nature

FERME DU ROSAY SA AU ROSAY 77 4650 CHAINEUX | +32(0)87 68 02 10 | INFO@VIANDE-ET-NATURE.BE

Politique
de confidentialité

A. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

NaamViande & Nature
Adres websitehttps://viandeetnature.be
Postadres van de organisatie/Maatschappelijke zetelFERME DU ROSAY SA
AU ROSAY 77 4650 CHAINEUX
E-mailadresINFO@VIANDE-ET-NATURE.BE
Telefoon+32(0)87.68.02.10 

B. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Dit toestemmingsformulier wordt gebruikt om gegevens te verwerken en uit te wisselen binnen de context van uw dossier, alsook voor de volgende doeleinden:

Over welke persoonsgegevens gaat het?DoeleindenHoe hebben we die gegevens verkregen?BewaartermijnVerspreiding onder andere personen
Gegevens afkomstig van formulieren (contactgegevens …)Antwoord op uw aanvraag voor meer informatie over onze dienstenDirect van de persoon in kwestie1 jaar na het laatste contactopnameGeen externe communicatie
CookiesZie onze cookiepolicyDirect van de persoon in kwestieZie onze cookiepolicyZie onze cookiepolicy
ContactgegevensUitvoering van het contractFacturatie van onze dienstenNaleving van wettelijke verplichtingenDirect van de persoon in kwestie7 jaar na het boekjaar volgend op de facturatie van onze dienstenBoekhoudkundigBelastings- en sociale zekerheidinstantiesAdvocaten en gerechtsdeurwaarders
ContactgegevensPromotie van onze diensten (meer bepaald voor de newsletter)Meten van bezoekcijfersDirect van de persoon in kwestieVan de inschrijving tot de opzegging van het abonnementOns reclameagentschapZie onze cookiepolicy

Het bedrijf dat instaat voor het ontwerp en het onderhoud van onze website (Caractère Advertising) kan eveneens toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in uitzonderlijke gevallen en indien dit strikt noodzakelijk is voor het technisch beheer van onze website.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een bestemmeling in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbeslissing heeft genomen.

C. Minderjarigen

Het gebruik van deze website en van de diensten die hierin worden aangeboden, is verboden voor personen jonger dan 16 jaar of jonger dan de leeftijd bepaald door de toepasselijke nationale wetgeving van een Lidstaat van de Europese Unie, zonder dat deze leeftijdsgrens hierbij verlaagd kan worden tot onder de 13 jaar, behalve indien de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt hiertoe toestemming heeft gegeven.

D. Uw rechten

U beschikt over rechten om de controle te behouden over uw persoonsgegevens. Indien u een vraag hebt over of problemen hebt met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, neem dan gerust contact met ons op. Indien u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, krijgt u binnen de maand antwoord van ons. Deze termijn kan uitzonderlijk worden verlengd tot maximaal 3 maanden, maar dan zullen we u binnen de maand laten wat de reden daartoe is.

U hebt het recht om uw toestemming tot het verwerken en uitwisselen van uw persoonsgegevens in te trekken.

Indien u er vandaag akkoord mee gaat dat wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken, kunt u uw toestemming later nog altijd intrekken. In dat geval, zou het echter kunnen dat niet alle informatie kan worden ingetrokken of verwijderd op basis van wettelijk opgelegde bewaringsverplichtingen.

U hebt het recht om te weten voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en wie er toegang toe heeft.

U hebt het recht om te vragen welke informatie over u wordt bijgehouden en deze te laten wijzigen indien bepaalde informatie niet correct blijkt.

U hebt het recht om een kopie te vragen van alle informatie die over u wordt bijgehouden en deze toegestuurd te krijgen onder een draagbaar en leesbaar formaat.

Wij hebben de plicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle veiligheid worden verwerkt en moeten u ervan op de hoogte brengen indien de veiligheid van uw gegevens niet wordt nageleefd.

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u steeds contact met ons opnemen of u richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
tel.: +32 2 274 48 00 of contact@apd-gba.be.

go top